Ragulamin i polityka prywatności

Serwis internetowy dostępny pod adresem www.km11.pl (dalej „Serwis”), został opracowany i udostępniony w celu dostarczenia użytkownikom sieci internetowej (dalej „Użytkownicy”) informacji dotyczących działalności Koła Modelarskiego „Jedenastka” przy MOK „Chemik” (dalej „Koło”), jego historii oraz osiągnięć.

Poniższy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu, a Użytkownicy korzystający z jego zasobów wyrażają tym samym akceptację wszystkich wymienionych tu warunków.

1. PRAWA AUTORSKIE

Właścicielem Serwisu jest Koło Modelarskie „Jedenastka”. Cała zawartość Serwisu, w tym zdjęcia, grafiki i teksty, a także sposób ich prezentacji, stanowią własność intelektualną, chronioną prawem zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych.

Użytkownicy Serwisu mają prawo do korzystania z jego zasobów wyłącznie w granicach określonych w tym regulaminie i tylko na użytek własny. Powielanie i publiczne rozpowszechnianie Serwisu w całości lub w części, a także powielanie i rozpowszechnianie dostępnych w Serwisie dokumentów, obrazów, aplikacji i innych zasobów stanowi naruszenie prawa.

Wszelkie nazwy własne, znaki towarowe, logotypy a także materiały graficzne, fotografie, dokumenty i inne dostępne w Serwisie pliki mogą stanowić chronioną prawem własność Koła Modelarskiego „Jedenastka” przy MOK „Chemik” lub innych podmiotów prawa i publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych. Ich powielanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie stanowi naruszenie prawa.

Wykorzystanie całości lub jakiejkolwiek części Serwisu lub dostępnych w nim zasobów w celach innych niż na użytek własny wymaga pisemnej zgody właściciela Serwisu.

2. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszystkie informacje publikowane w Serwisie zebrane i/lub opracowane przez Koło Modelarskie „Jedenastka” przy MOK „Chemik” w dobrej wierze i z przekonaniem o ich rzetelności i wiarygodności. Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

Koło Modelarskie „Jedenastka” przy MOK „Chemik” nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody, straty, utracone zyski lub inne szkodliwe skutki korzystania z Serwisu lub informacji i zasobów w nim zawartych poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie, w tym także spowodowane przerwami w dostępie do Serwisu, jego wadliwego działania, błędów systemu komputerowego spowodowanych działaniem wirusów komputerowych itp.

W Serwisie znajdują się liczne odnośniki (hiperłącza) do innych witryn/serwisów internetowych. Koło Modelarskie „Jedenastka” przy MOK „Chemik” nie weryfikuje zawartości tych stron i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość. Korzystanie z tych odnośników odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

3. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Koło Modelarskie „Jedenastka” przy MOK „Chemik” gromadzi dane statystyczne dotyczące ruchu odwiedzających na stronach Serwisu (za pomocą narzędzia Google Analytics), co wymaga umieszczania niewielkich, nieinwazyjnych plików tekstowych (cookies) w pamięci urządzeń końcowych. W przypadku braku zgody Użytkownika na takie działanie powinien on wyłączyć obsługę plików cookies w oprogramowaniu swojego urządzenia końcowego. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w punkcie 4.

Pozyskane w ten sposób dane służą optymalizacji treści zamieszczanych w Serwisie, oraz mogą być wykorzystywane do obliczeń statystycznych. Nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, kiedy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Wszelkie dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej) podawane są przez Użytkownika dobrowolnie. Użytkownik przekazując swoje dane osobowe za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. obowiązującym od dnia 25 maja 2018 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000).

Administratorem danych osobowych jest właściciel Serwisu.

Dane pozyskane od Użytkownika wykorzystywane są jedynie w celach komunikacyjnych, nie będą one wykorzystywane w calach marketingowych. Do danych osobowych dostęp ma wyłącznie właściciel Serwisu, nie będą one udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji kiedy Użytkownik wyrazi taką wolę.

Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne aby zrealizować cele o których mowa w powyższym akapicie.

Osobom, których dotyczą przetwarzane dane przysługuje prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, uzyskania ich kopii, usunięcia danych, ograniczenia warunków przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych, wycofania zgody na przetwarzanie a także do skargi na sposób przetwarzania danych.

Osoby, których dotyczą przetwarzane dane mają prawo zgłaszać administratorowi swoje żądania związane z danymi poprzez adres mailowy jedenastkaKK@gmail.com, lub pod numerem telefonu: +48 669 128 245.

4. PLIKI COOKIES

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są niewielkimi plikami tekstowymi przechowywanymi w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Ich przeznaczeniem jest przechowywanie danych informatycznych związanych z funkcjonowaniem stron internetowych z których pochodzą.
Podmiotem odpowiedzialnym za umieszczanie plików cookies w pamięci urządzeń końcowych Użytkownika jest Właściciel Serwisu.

CZEMU SŁUŻĄ PLIKI COOKIES?

Zamieszczane przez administratora pliki mają na celu tworzenie statystyk umożliwiających ciągłą optymalizację Serwisu pod kątem jego użytkowników. Jednocześnie nie są gromadzone żadne prywatne dane Użytkownika pozwalające na jego identyfikację;

Informacje te dostępne są wyłącznie dla administratora Serwisu i nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, kiedy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

CZY MUSZĘ GODZIĆ SIĘ NA UMIESZCZANIE PLIKÓW COOKIES W MOIM URZĄDZENIU?

Oprogramowanie urządzenia końcowego użytkownika (np. przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie ciasteczek w jego pamięci. Użytkownik ma możliwość wyłączenia tej funkcjonalności, co skutkuje brakiem zamieszczania jakichkolwiek danych w pamięci urządzenia końcowego użytkownika.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

W przypadku wprowadzenia zmian, Właściciel poinformuje o nich Użytkowników w postaci informacji umieszczonej na Serwisie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich dokonania i powiadomienia o tym fakcie Użytkowników.

Jeśli którekolwiek z postanowień tego Regulaminu uznane zostanie za niezgodne z przepisami prawa lub za nieważne, wówczas pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.